Menu

Træningen

I Aarslev Boldklub tilstræber vi, at der inden for de enkelte årgange/hold tilbydes et ensartet træningstilbud, med træningspas og kampe iht.  Aarslev Boldklubs hjemmeside.

Klubbens ansvarlige trænere har mulighed for, at tilbyde yderligere og/eller differenceret træning jf. niveau og behov, efter eget valg. Klubbens trænere er ansvarlige for at sikre at eventuelle ekstra tilbud vedrørende træning og/eller kamp udbredes i videst mulig omfang, og skal søge at sikre ressourcer hertil.

Et af de grundlæggende elementer i træningen i Aarslev Boldklub er bolden. Det tilstræbes, at der altid er bold med i træningen. Fodboldkundskaben viser, at ingen ungdomsspillere under 15 år træner ren fysik (må kun træne med egen vægt). Det bør altid tilstræbes, at alle spillere har en bold til hver træning. Desuden vil alle spil tilrettelægges så der er kort tid mellem den enkelte spillers boldberøring.
Generelt vil der for børne og ungdomsholdene blive trænet med udgangspunkt i DBU’s Holdninger og handlinger – den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold:

Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Børn er meget forskellige, hvilket stiller store krav til træneren om at kunne tilpasse træningen til hvert enkelt barns udvikling.

Vi vil altid sikre:
• At fodboldspillet først og fremmest vil være præget af tillid mellem børn, forældre og trænere og samtidig foregå i udfordrende og trygge rammer
• At bolden er udgangspunktet - en bold til hver spiller - og legen med bolden og børnene er det centrale
• At legene er enkle, og der spilles på små områder, så tiden bruges på at spille fodbold og ikke løbe fodbold
• At træningen foregår i mindre grupper af 6-10 spillere – gerne stationstræning
• At spilleren er i centrum, da hvert barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt.
• At spillerne har mange boldberøringer, som er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på.
• At aktivitetsniveauet er højt, dvs. ingen køer
• At forældrene en gang imellem har mulighed for at hjælpe til i træningen. Det er en stor hjælp for træneren når forældrene hjælper til ved stations-træningen.
• At udgangspunktet er, at alle parter arbejder sammen for at give børnene en god start på idrætslivet og det at bevæge sig
• At der en gang imellem bliver hentet en gæstetræner ind, som kan give spillerne og træneren ny inspiration

Træning - 3, 5 & 8-mands ungdom
DBU har udviklet konceptet Aldersrelateret Træning (ATK), som er en forsvarlig og målrettet træning af børn og unge. Aldersrelateret træning sigter på at udvikle børn.

Alle nye trænere i Aarslev Boldklub får udleveret DBU’s træningsbog nr. 1, der giver en masse gode ideer til træneren (ny som rutineret) i fodbold for de 5-14 årige om, hvordan træningen kan gøres endnu bedre og sjovere. Således sikrer Aarslev Boldklub, at spilleren udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter.

Tilrettelægning af træningen i 3-, 5- & 8-mandsafdelingen baserer sig således på DBU’s Aldersrelateret træning, og der henvises derfor til denne bog for yderligere inspiration til planlægning af træningen samt de tilhørende kurser. Materialet kan downloades fra Aarslev Boldklubs hjemmeside.

Indlæringsperioden 12-14 år
Her er hensigten – Meget ”anvendt” teknisk træning:
• At arbejde med tempo i de tekniske færdigheder
• At arbejde med dybde/breddespillet, at arbejde med afslutningen, det lange spark
• At turde udfordre
• At arbejde med individuelle / kollektive forsvarsfærdigheder
• Specialtræning for meget dygtige spillere
• Fair play

De vigtigste værktøjer for aldersklassen:
• Individuelle/ kollektive forsvarsfærdigheder
• Bredde / dybdespillet gennem "Barca-spillet" 6:6 + 2/4 bander, 8:8 + målmænd
• Vende, dreje med tempo
• Retvendt på 1. berøringen, teknisk-taktisk overvejelser, "aktiv" og "passiv" boldmodtagelse
• Det "lange" spark
• Løbefærdigheder, koordinationsfærdigheder
• Målmandens tekniske / taktiske færdigheder - sweeper/igangsætning

Desuden skal der arbejdes med:
• 1:1 angreb - udvikle spilleres spidskompetencer
• Indføre begreberne pres, støtte, sikring
• 1:1 forsvar - alle spillere
• At arbejde med kædesammenhænge/sideforskydning/ presspil i forhold til boldholder
• Vedligeholdelsesspil - holde bolden i egne rækker
• Sparkekvaliteter - det lange spark / halvt liggende vristspark / den "hårde" indersidepasning
• Sparkekvaliteter - standardsituationer, lodret vristspark
• Løbebaner mellem/indenfor kæderne
• Forskellige organisationer/strukturer i spillet
• "Den gode forsvarspiller" - udvikle spidskompetencer
    

Udviklingsperioden 14-16 år – (U/15 og U/16)
Her er hensigten : At organisere – men ikke på bekostning af tekniske færdigheder:
• Individuelle tekniske færdigheder med udgangspunkt i den enkelte spiller
• Arbejd med det præcise lange spark
• Relative færdigheder mellem mange spillere/kædesammenhænge/ kompakthed
• Dybde/breddespillet med støttespil og tempogevinst
• Forsvarsspillernes offensive opgaver
• Den fysiske dimension - herunder eksplosiv styrke/generel styrke
• Træne hurtighedspotentialet
• Specialtræning for de bedste spillere
• Opfølgning af mål for de bedste spillere

De vigtigste værktøjer for aldersklassen:
• Op/op, spille dybt før bredt, når forudsætningerne er til stede
• Op/ned/op, støttespillet
• Boldcirkulation - så der kan spilles dybt
• Dybdeløbet
• Temposkiftet
• Presspil - hvor/hvordan
• Hovedspilsfærdigheder
• At turde, at have lov og mod til at udfordre

Desuden skal der arbejdes med:
• Koordination/løbe - koordination/generel og speciel muskelstyrke
• De taktiske færdigheder videreudvikles
• Spillestilen og arbejdsbeskrivelser/opgaver i forhold til spillestil
• At arbejde med få berøringer
• At arbejde med høj hastighed/at veksle hastighed
• Kostens/væskens betydning
• Træningslejr, ture, internationalt træningsophold/turneringer
• "Den gode forsvarsspiller" - udvikle spidskompetencer
    

Udviklingsperioden 16-19 år – (U/17, U/18 og U/19)
Her er hensigten : Gøres klar til højeste niveau og seniortid :
• At udvikle spillerens tekniske/taktiske niveau
• At udvikle den enkelte spiller mere pladsbestemt i forhold til behov/muligheder
• At forholde sig til træningsmængde i forhold til den enkelte spiller
• At arbejde med fysisk dimension

De vigtigste værktøjer for aldersklassen:
• At arbejde med tempodimensionen
• At arbejde med boldbesiddelse - til udnyttelse
• At arbejde med kompakthed - forsvarsorganisation
• At arbejde med udnyttelse af "spidskompetencer"
• At arbejde med forskellige strukturer i spillet
• At arbejde med hovedspillet
• At arbejde med standardsituationer/dødbolde - vi/de

Desuden skal der arbejdes med:
• Fastlægge talentpotentialet
• Karriereplanlægning/udviklingsprofiler på den enkelte spiller
• At integrere de bedste spillere i træning med 1. holdet
• At udvikle den enkelte spiller i forhold til arbejdskrav/analyser
• Bevidstgøre spillere om deres fodbold - og uddannelsesmuligheder
    

Seniorer
Aarslev Boldklubs senior afdeling i fodbold skal være et behageligt sted at komme, uanset spillerens sportslige og sociale ambitioner.
Alle hold i senior-afdelingen er vigtige for klubben og prioriteres ligeværdigt. Og som alle andre skal også seniorerne føle sig velkomne.

Målsætningen for Aarslev Boldklubs seniorhold er, at opretholde et passende antal spillere og hold i et aktivt fodboldmiljø, hvor der er mulighed for at spille fodbold på forskellige sportslige niveauer.
For at opnå dette tilbydes der nogle sportslige og sociale rammer, som er tilpasset de enkelte holds sportslige status, rangering og ambitioner.

Aarslev Boldklub lægger vægt på, at holdene er repræsenteret i de for klubben højest opnåelige turneringsrækker, at der opretholdes god kontinuitet mellem ungdom og senior - samt at de enkelte hold til enhver tid lever op til ’fair play’ både på og udenfor banen.

Holdsammensætningen og træningen for Aarslev Boldklubs seniorhold tilrettelægges således, at der spilles og trænes i grupper, som dækker et passende antal hold. Holdene træner 2 gange om ugen.
    

Oldboys
I Aarslev Boldklub Oldboys lægges der vægt på, at klubben er repræsenteret i alle oldboys rækker, at der opretholdes en god kontinuitet mellem senior og oldboys, samt at det til enhver tid skal være attraktivt og sjovt at spille ’gammelmandsfodbold’ i Aarslev Boldklub.

Aarslev Boldklub Oldboys er ’selvstyrende’ og varetager selv træning og kampe samt påsætning af ledere og trænere til de respektive turneringshold.

Luk