Menu

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Karina Freltoft Stenderup
Leder bestyrelsen, koordinerer afvikling af arbejdsopgaver og støtter bestyrelsesmedlemmer i udvalgsarbejde så alle opgaver bliver løst til medlemmernes bedste. Repræsenterer foreningen i udviklingsarbejde og ved møder med fx kommune, skoler, foreninger eller presse, hvor deltagelsen ikke naturligt tilfalder en udvalgsformand. Styrer økonomiudvalget og sikrer derigennem sammen med kassereren bl.a. udarbejdelse af klubbens budget.
Næstformand og Sponsorformand
profilepic
Niels Johansen
Sikrer at håndteringen af klubbens sponsorer sker korrekt. Udvalget håndterer alle klubbens sponsoraftaler og aktiviteter for sponsorer.
Kasserer
profilepic
Tonni Stage
Holder styr på regnskabet og håndterer alle ind- og udbetalinger i klubben. Søger faste tilskud gennem kommunen. Sikrer som en del af økonomiudvalget at klubbens budget udarbejdes og holdes.
Trænerudvalgsformand
profilepic
Simon Jeppesen
Kontaktperson for trænerudvalget samt årgangsansvarlige.
Medlemssekretær
profilepic
Jacob Larsen
Håndterer alt omkring medlemskaber, kontingenter og spillercertifikater.Indberetter medlemstal. Opdaterer og vedligeholder klubbens administrationssystem ”KlubOffice”, bortset fra økonomidelen og turneringsdelen.
Drift
profilepic
Bo Hansen
Sikrer at den daglige drift i klubben fungerer. Koordinerer turneringsplan, træningsplan og kampflytninger sammen med udvalget, der også sørger for dommerpåsætning, tøj og materialer samt vedligeholdelse af anlægget med klargøring til kampe og stævner.
Aktivitet
profilepic
Paul Erik Kerr Hald
Koordinerer planlægningen og tilblivelsen af klubbens store årlige aktiviteter. Udvalget håndterer: Klubdag, Øens Hold Cup, Fodboldskole, samt andre aktiviteter der måtte støde til i løbet af året.
Luk