Menu

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Lars Bo Nielsen
Leder bestyrelsen, koordinerer afvikling af arbejdsopgaver og støtter bestyrelsesmedlemmer i udvalgsarbejde så alle opgaver bliver løst til medlemmernes bedste. Repræsenterer foreningen i udviklingsarbejde og ved møder med fx kommune, skoler, foreninger eller presse, hvor deltagelsen ikke naturligt tilfalder en udvalgsformand. Styrer økonomiudvalget og sikrer derigennem sammen med kassereren bl.a. udarbejdelse af klubbens budget.
Kasserer
ingen img
Tonni Stage
Holder styr på regnskabet og håndterer alle ind- og udbetalinger i klubben. Søger faste tilskud gennem kommunen. Sikrer som en del af økonomiudvalget at klubbens budget udarbejdes og holdes.
Medlemssekretær
profilepic
Jacob Larsen
Håndterer alt omkring medlemskaber, kontingenter og spillercertifikater.Indberetter medlemstal. Opdaterer og vedligeholder klubbens administrationssystem ”KlubOffice”, bortset fra økonomidelen og turneringsdelen.
Drift
profilepic
Bo Hansen
Sikrer at den daglige drift i klubben fungerer. Koordinerer turneringsplan, træningsplan og kampflytninger sammen med udvalget, der også sørger for dommerpåsætning, tøj og materialer samt vedligeholdelse af anlægget med klargøring til kampe og stævner.
Sponsorformand
profilepic
Niels Johansen
Sikrer at håndteringen af klubbens sponsorer sker korrekt. Udvalget håndterer alle klubbens sponsoraftaler og aktiviteter for sponsorer.
Aktivitet
profilepic
Karina Freltoft Stenderup
Koordinerer planlægningen og tilblivelsen af klubbens store årlige aktiviteter. Udvalget håndterer: Øens Hold Cup, Fodboldskole, Oktoberfest og Det Store Nytårsshow, samt andre aktiviteter der måtte støde til i løbet af året.
Børn
profilepic
Mikkel Holm Andersen
Koordinerer ansættelsen af trænere samt tilmelding af hold for børneholdene U5-U12. Sikrer sammen med trænerkoordinatoren og forældrerådsformanden at der er sammenhæng i træningen op gennem årgangene og at der bliver skabt sociale tiltag for at styrke fællesskabet.
Ungdom
profilepic
Michael Hedemann
Koordinerer ansættelsen af trænere samt tilmelding af hold for ungdomsholdene U13-U17.Sikrer sammen med trænerkoordinatorerne og forældrerådsformanden at der er sammenhæng i træningen op gennem årgangene og at der bliver skabt sociale tiltag for at styrke fællesskabet.
Voksen
ingen img
Klaus Kjærgaard
Koordinerer ansættelsen af trænere samt tilmelding af hold for voksenholdene U18 og op efter. Sikrer sammen med trænerkoordinatorerne og spillerrådsrepræsentanterne at der er sammenhæng i træningen op gennem årgangene og at der bliver skabt sociale tiltag for at styrke fællesskabet.