Menu

Trænerteamet

image

Det vigtigste i forhold til træningen er at spillerne oplever den som sjov, udviklende og lærerig.

Træner-teamet (incl. holdledere) har et stort ansvar i forhold til spillerne i Aarslev Boldklub – ingen fodboldspillere udvikler sig, hvis de ikke får kvalificeret og udfordrerne træning. Derfor skal nedenstående retningslinjer overholdes.

Træner-teamets forberedelse:
• Have klare mål i forhold til træningen (f.eks. 1.berøringen i pasningsspillet)
• Udvælgelse af instruktionsmomenter
• Valg af øvelser
• Metodeovervejelser
• Eventuelle problemstillinger

Igangsætningen af træningen:
• Kort introduktion til dagens pas (mål)
• Erfaringsbaseret pædagogik (oplevelse)
• Relatere til spillestilen
• Husk altid at inddrage det tekniske/koordinative aspekt

Instruktion:
• VIS - FORKLAR – VIS
• Stoppes spillet undervejs – gives kort vejledning
• Individuelt/kollektivt
• Ros ofte – ingen negative instruktioner
• HEL – DEL – HEL
• Stop spil, som ikke fungerer og start med simple elementer (f.eks. hvis en øvelse med førstegangspasninger ikke fungerer øves indersideaflevering)
• VÆR GLAD OG ENGAGERET

Træner-teamet er ansvarlig for:
• at der sker en udvikling af hver enkelt spiller – også teknisk
• at der sker en udvikling af holdet og holdspillet
• at der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspil
• at der gives anerkendelser til hver enkelt spiller
• at sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i klubben og at der ikke benyttes spillere, der ikke betaler kontingent (nye spillere må gerne deltage i træningen før der skal betales kontingent, men ikke spille kampe).

Generelt skal træner-teamet:
• Opnå resultater ved at være ”positiv” og coachende.
• Opvise god sportslig opførsel og sikre, at spillerne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe
• Sikre at en spiller får feedback, når denne bliver udskiftet, eller rykkes fra A-holdet til B-holdet
• Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben
• Aktivt samarbejde med de andre trænere i klubben
• Være ansvarlig for de materialer klubben stiller til rådighed
• Sørge for at spillerne opfører sig ordentligt, også i omklædningsrummet og på fremmed græs
• Afholde forældremøder i efterår og forår


Klubben tilstræber, at alle trænere har gennemgået en træneruddannelse. Der vil derfor ved træneransættelse blive lagt vægt herpå, ligesom der i en vis udstrækning vil blive stillet krav om deltagelse i relevante kurser.


Uddannelse:
Klubben er meget interesseret i at støtte alle medlemmer, der ønsker en uddannelse som fodboldleder, - træner eller -dommer. Det er Ungdomskonsulenten og trænerudvalgets ansvar, at den enkelte leder, træner, dommer tilbydes en udviklingsplan.

DBU, FBU og DIF arrangerer færdige kurser for frivillige ledere. Tilbudene skal være synlige, men også tilbydes uopfordret til potentielle trænere, ledere og dommere.

Ved uddannelse (B1 og B2+eksamen) binder man sig for 2 år pr kursus.

Luk