Menu

Pædofili

image

Den 1. juli 2005 trådte Lov om børneattester i kraft. Det betyder, at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, før de ansætter lønnet og ulønnet ledere, trænere og holdledere, som skal have direkte eller vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, holdledere, m.fl. der giver deres samtykke. Hvis ikke der gives samtykke, må pågældende ikke ansættes og virke i foreningen.

Ifølge loven skal der ikke indhentes børneattester for forældre, som kører børn under 15 år til kampe, forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller et stævne, foreningens formand og bestyrelse samt trænere og holdledere, som har med voksne at gøre.

I Aarslev Boldklub har bestyrelsen valgt at indhente børneattester på alle trænere og holdledere i klubben, da de har deres daglige gang i en klub med børn under 15 år.
Skemaerne sendes direkte fra kriminalregistret til DIF, hvis der er oplysninger, der kræver opfølgning. DIF tager herefter kontakt til klubbens formand, som herefter i fællesskab håndterer sagen, alt efter, hvilke oplysninger der står i Det Centrale Kriminalregister.

Er attesten ren, bliver den sendt til Aarslev Boldklub’s kontor, hvor skemaerne bliver opbevaret fortroligt.

Luk