Menu

Den gode Aarslev'er

Hvordan kan man kende en god ”Aarslev’er”? Han/hun er:
• Glad og positivt indstillet
• God på fødderne og i stand til selv at træffe beslutninger
• Glad for at modtage bolden
• Ikke bange for at lave fejl
• Ansvarsbevidst med bolden – fortrolig med den

Hvad skal en ”Aarslev’er” lære? Han/hun skal lære at:
• Vælge gode løsninger – bevidstgørelse
• Være hurtig – i tanke samt på distance
• Arbejde hårdt på personlige og fælles mål
• Vise ansvar overfor talentet (opførsel overfor andre hold, kost mm.)
• Håndtere sejr samt nederlag
• Arbejde for holdet og klubben
• At indgå i en social kontekst
• Handle selvstændigt

Hvordan opfører en god ”Aarslev’er” sig? Han/hun:
• Viser god opførsel i klubhuset, på banen til træning og kamp, blandt kammerater og overfor modstandere
• Er ansvarlig overfor materialer, inventar, oprydning osv.
• Er præcis i forhold til aftaler
• Melder afbud til træning og kamp i god tid
• Lader sig ikke provokere af modstandere, dommere etc.
• Bidrager til at klubben fungerer som helhed
• Og så jubler han/hun når vi scorer, og opmuntrer når de scorer

Luk