Menu

Trænerudvalg

image
26. juni 2023 kl. 15:36

I forbindelse med seneste generalforsamling blev det godkendt, at bestyrelsen gik fra ni til syv medlemmer.

Fremover ønsker bestyrelsen at arbejde mere udvalgsorienteret, hvilket blandt andet betyder, at der skal nedsættes et trænerudvalg med forankring i bestyrelsen via trænerudvalgsformand Michael Hedemann. 

 

Vi forestiller os følgende arbejdsopgaver for udvalget

  • rekruttering og ansættelse af trænere, assistenttrænere og holdledere
  • Udvikling af trænere, herunder kursusaktivitet, sparring mv
  • Udmønte de sportslige retningslinjer som udstikkes af bestyrelsen
  • Sikre sammenhæng mellem årgangene - den røde tråd fra de helt små til de ældste
  • Sparre med bestyrelsen omkring klubbens sportslige visioner

 

Da udvalget er helt nyt vil udvalgets medlemmer, i samarbejde med bestyrelsen, i høj grad også være med til at præge arbejdet og hvilke opgaver det skal løse.

 

Vi søger derfor nogle som har lyst til at deltage i udvalgets arbejde. Optimalt vil vi gerne have en repræsentant fra børneafdelingen, ungdomsafdelingen og voksenafdelingen. Du kan være træner, holdleder eller en engageret forældre, der brænder for det frivillige arbejde. 

Vi vil være rigtig glade, hvis du har et stærkt (lokalt) netværk, som vil være til stor gavn ift. rekrutteringen af trænere. 

 

Den forventede mødeaktivitet er tænkt til et møde i kvartalet - måske lidt hyppigere i opstartsperioden.

 

Har du lyst til at være med - eller har du spørgsmål - så ring eller skriv til MIchael Hedemann på  eller 61940600 eller naestformand@aarslevboldklub.dk. Vi sammensætter det nye trænerudvalg midt i august. 

 

Det kan du også være du kender en udenfor klubben, som kunne være oplagt til at sidde med i udvalget, så prik gerne vedkommende på skulderen. 

 

Luk