Menu

Generelforsamling gennemført

image
22. maj 2021 kl. 09:29

Generalforsamlingen er nu vel overstået og vi kan byde et par nye folk velkomne i bestyrelsen.

Der er udskiftning på følgende poster.

Ungsdomsformand Tonni Stage takker af og giver stafetten videre til Michael Hedemann.

Tonni stopper dog ikke i bestyrelsen, men tager den vigtige kasserer post, som Nicolai har valgt at videregive.

Til sidst er der Steffen Engberg, der træder et skridt tilbage og vil nu hjælpe Mikkel Holm Andersen, der tager den også vigtige børneformand rolle. (Der er kun vigtige roller ;) )

Herunder kan du læse formandens beretning, som summere det forgangne år op på fornemmeste vis. Til sidst er der link til referatet.

Formandens beretning:

Årsberetning, Generalforsamling, Aarslev Boldklub 17. maj, 2021.

Som alt andet har også Årslev Boldklub i 2020 været stærkt præget af COVID pandemien.
Derfor er beretningen om 2020 også en beretning om, hvordan klubben har fungeret og hvordan klubben har klaret skærene i det forgangne år i lyset af – eller måske snarere – i skyggen af Corona.

Da Corona først i 2020 gjorde sin entre måtte vi, som alle andre klubber lukke ned, hvilket betød, at der pludselig ikke kunne spilles bold på vores grønne plæner. Heldigvis kom der et åndehul i pandemien i Danmark, så vi nåede at spille bold fra april til sommerferien. Men så blomstrede Corona igen op i efteråret med nedlukning til følge atter en gang! Ja, I kender jo historien…

I bestyrelsen var vi selvfølgelig bekymrede for vores klub og opfordrede derfor i foråret medlemmerne til at ”blive hængende”, på trods af den trælse situation, for at sikre at klubben stadig er den samme gode klub på den anden side af nedlukningen. I 2020 har der kun været ganske få medlemmer, der har forladt Aarslev Boldklub, så vi kan i AaB være stolte over vores sammenhold og vores værdier! – De værdier er stærkt medvirkende til, at vi stadig i 2021 har en sund og velfungerende fodboldklub.

Der er desværre ikke meget at berette om fester, sociale arrangementer og events for 2020. Vi har hverken brugt, eller tjent nævneværdigt på de sædvanlige ting i 2020. Til gengæld håber vi, der er en stor opsparet lyst til alle disse ting igen, når Corona slipper sit tag i samfundet, så vi igen kan dele en masse oplevelser på og udenfor banen.

Som bestyrelse har vi så i stedet brugt kræfterne på, at søge alt, hvad vi kunne af fonde og støtteordninger, for at få dækket tabene fra mistede ØH arrangementer m.m. Dette er også i høj grad medvirkende til, at vi kan fremvise en sund økonomi, hvor vi har sparet sammen i 2020, så vi kan gennemføre nogle af de ting vi har planlagt for 2021. 

En anden årsag til, at 2020 er gået godt, er støtten vi modtager fra venlige sjæle – både i privat regi og forretningslivet, der husker byens fodboldklub, når de er i det gavmilde hjørne. Den støtte er i høj grad med til at klubben fortsat kan udvikle sig og tilbyde medlemmerne gode rammer fremover.

I dag skal vi sige farvel og mange tak for hjælpen til vores kasserer, Nicolai, som har taget tjansen i en pæn periode, uden at være tilknyttet klubben på anden vis. Nu er der både familie og job, som kræver din opmærksomhed, så det er helt naturligt, at du siger tak for denne gang. Vi siger i hvert fald tak for hjælpen, Nicolai!

Jeg synes også det er værd at fremhæve den ekstra indsats, der er blevet leveret for at få tingene til at køre i de stramme rammer, som har været dikteret af Corona. Der har været en masse ekstra arbejde med at få klubben til at køre efter de forskellige Corona retningslinjer, der har været udstukket gennem hele 2020 og det er der altså nogen, der har taget ansvaret for, som fx Bo, Morten og i nyere tid også Christen. Det kan være utaknemmeligt at skulle være lovens forlængede arm i en fodboldklub, så mange tak til jer og også alle trænerne og holdledere, som har skullet fokusere på mange nye ting ud over selve fodbolden, for at kunne afvikle træning og kampe. 

Jeg håber vi kigger ind i et mere normalt 2021, hvor vi i klubben kan få lov til at fokusere på vores sport og de aktiviteter, der følger med.

Med de ord vil jeg give beretningsstafetten videre til udvalgsformændene, som hver for sig vil bidrage med deres del af den samlede årsberetning.

 

Formand

Lars Bo Nielsen

 

Referat ordinær generalforsamling i Aarslev boldklub 17-05-2021