Menu

Kontingent

Efter indmeldelse i Aarslev Boldklub betaler man kontingent for 1/2 år ad gangen. Man hæfter for kontingentet i hele halvåret hvor indmeldelsen har fundet sted (uanset indmeldelsesdato). Indmeldelsen kan tage op til 14 dage at behandle hvis der skiftes klub og AAB dermed skal have overført spillercertifikat.

Hvis man ønsker at udmelde sig midt i en halvsæson, fx i maj, vil der ikke ske tilbagebetaling af kontingentet hverken helt eller delvist. Man vil således få mest spilletid for sit kontingent, hvis man melder sig ind eller ud af Aarslev Boldklub op til 15. marts og 15. juli.

Det er spillerens eget ansvar at melde sig ud af klubben for at undgå yderligere kontingentopkrævninger (se hvordan under "udmeldelse").

Kontingentsatser i Aarslev Boldklub

Indendørsfodbold og anvendelse af kunstgræsbanen er indeholdt i nedenstående satser.

Kontingentopkrævningen sker 2 gange årligt med forfald primo april og primo august. Betalingen trækkes automatisk på det tilmeldte betalingskort og der udsendes en påmindelses via e-mail 14 dage forud. Hvis du ikke mener at skulle betale kontingent er det vigtigt at du kontakter medlemssekretæren (medlemssekretaer@aarslevboldklub.dk) hurtigst muligt og indenfor de 14 dage fra påmindelses-e-mailen er sendt og til trækningen sker.

Hold

Kontingent i alt pr. år

Forældre Barn Bold

1

U6

 

U7

1210

U8

1450

U9

1660

U10

1660

U11

1740

U12

1740

U13

1800

U14

1800

U15

1900

U16

1900

U17

1900

U18

2040

U19

2040

Senior

2400

Øvrige Senior

 

Old Girls

2040

Old Boys

2040

Passivt medlem

Gratis

Kontingentsatser er opdateret august 2018.

Hvad går kontingentet til?
- Indkøb af materialer (bolde, kegler, veste, lægetasker osv.)
- holdgebyrer ved deltagelse i DBU Fyns turneringer - indendørs og udendørs - op til 3 gange årligt (forår, efterår og vinter)
- holdgebyr ved deltagelse i Øens Hold Stævner
- trænere og lederes deltagelse i stævner og turneringer
- dommere både ude og inde
- trænerkurser
- indkøb af spillertøj
- vask af spillertøj
- rengøring af klubhus
- afgifter til Faaborg Midtfyn Kommune for brug af græsbaner
- el-forbrug fra lysanlægget på kunstgræsbanen og bane 3A
- vedligehold af klubhus og anlæg
- vand, varme, el,
- opstregning af baner
- trænerhonorar og trænertøj
- bøder for aflyste kampe pga. udeblivelser og for sene afbud. osv. osv.

Kontingent restance

Vi fremsender 1 rykker per halvår for ubetalte kontingenter. Ved udsendelse af rykker for manglende kontingentbetaling pålægges rykkergebyr på kr. 75,-.

Betales denne rykker ikke, tvangsudmeldes medlemmet. Herved bliver spillercertifikatet spærret og medlemmet udelukkes fra træning og kampe i AAB samt deltagelse i turneringskampe for andre klubber.
Det betyder, at en spiller i restance ikke kan spille eller træne før restancen er betalt.

Mangler man betalingslink, kan dette fås ved at kontakte medlemssekretæren.​