Menu

Op- og Nedrykning spillere

Nedrykning af spillere fra højere rangerende hold i turneringens 3 sidste kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller - inden de nævnte 3 sidste kampe - i 2. halvdel af turneringen har deltaget eller været spilleberettiget i mindst det nedenfor nævnte antal kampe på samme eller lavere rangerende hold. En spiller, der udstår karantæne, betragtes ikke som værende spilleberettiget den pågældende dag.

Når der i turneringshalvdelen skal spilles x-antal kampe, skal spilleren spille/være spilleberettiget i Y-antal kampe:

6 kampe = 1 kampe

7 kampe = 2 kampe

8 kampe = 3 kampe

9 kampe = 3 kampe

10 kampe = 3 kampe

11 kampe = 4 kampe

12 kampe = 5 kampe

13 kampe = 5 kampe

14 kampe = 6 kampe

15 kampe = 6 kampe