Menu

Studierabat

image

Aarslev Boldklub giver 25% studierabat på kontingentet til alle studerende.

Der er dog nogle retningslinjer, der skal følges for at opnå dette.

 

Man skal sende et “bevis” for at man er studerende.

Beviset er et såkaldt indskrivelsesbekræftelse (se evt. billede) eller lignende fra ens studiested.

Denne genereres og sendes til medlemssekretaer@aarslevboldklub.dk

 

Er man ikke i stand til at sende ovenstående, godtages studiekortet stadig.

 

Eksisterende medlemmer skal tidligst 1 måned før og senest 1 måned efter kontingentopkrævning sende sit “bevis”.

Dvs. i perioderne marts - april og juli - august.

 

Sender man sit “bevis” FØR den 1. April eller 1. August, bliver rabatten fratrukket kontingentet. (Det kan ikke garanteres at rabatten bliver fratrukket, hvis man sender i sidste øjeblik. Ex. 30 marts.)

Sender man “beviset” EFTER den 1. April eller 1. August, bliver rabatten tilbagebetalt, hurtigst muligt, efter man har betalt det fulde beløb.

 

Nye medlemmer kan sende bevis samtidig med indmeldelse, hvis det er midt i sæsonen og uden for perioden.

 

NB. I visse perioder af året, er der rabat på kontingentet.

Der gives kun rabat ved fuld betaling. Og dermed ikke rabat på rabat.

Spørgsmål sendes også til medlemssekretaer@aarslevboldklub.dk

 

Links

SDU - https://studiekort.sdu.dk/Login

SDE - https://www.sde.dk/log-in/