Menu

Studierabat afskaffet

Kære medlem,

På generalforsamlingen d. 19.02.2019 blev de nye kontingentsatser vedtaget.

Med nedsættelsen af kontingentet for seniorspillere har bestyrelsen samtidig fundet det mest rimeligt at afskaffe den beskedne studierabat.

Alle seniorspillere har dermed fremover ens kontingent og samtidig er en administrativ byrde fjernet.Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aarslev Boldklub